Om

"Alle toner teller, spilleglede gjelder!"

Litt om vår historie:
Musikkorpset i Mathopen ble stiftet i 1960 av foreldrelaget på Mathopen Skole, og består i dag av 13 musikanter i hovedkorpset i tillegg til fire musikanter fordelt i aspirant- og juniorkorps.

Et nært samarbeid med Kulturskolen i Bergen gjør at vi kan utdanne musikkinteresserte barn helt fra bunnen av. De lærer noter og får fritt disponere ønsket instrument så lenge de er aktive i korpset.

Sosialt samvær er en viktig del av korpsdriften og musikantene trives godt sammen. De eldste lærer fra seg til de yngste og har det gøy sammen både med spilling og aktiviteter. Det er da også kjekt at de foresatte møtes ved øvinger og på seminarer og slår av en prat.

Som en av de få skolene her i Bergen Vest, er Mathopen Skole så heldig, som kan stille med eget skolekorps i toget på 17.mai og det er nok i de fleste i nærmiljøet glade for.